نگهداری ترموووذ

بهترین شرایط نگهداری از ترمووود

مکان مطلوب برای نگهداری ترمووود در انبار عموما باید درجایی باشد که کمترین   میزان رطوبت را داشته و تا حد امکان مکان مورد نظر خنک باشد . بهتر است برای   نگهداری بهتر چوب ها در جایی نگهداری شوند که مسقف باشد   و سعی شود   چوب های ترمو حد الامکان به صورت افقی کنار همدیگر قرار گیرند. رعایت این نکته   بسیار مهم است که برای عمر بهتر چوب ها ازکاور پلاستیکی و محافظ چوب استفاده   کنیم. استفاده از این کاور ها شرایط نگهداری چوب رو دوچندان بهتر میکند. همچنین بهتر   است برای نگهداری بهینه، چوب با زمین تماس مستقیم نداشته باشد و از طرفی زیر   چوب ها تیرک های نگهدارنده قرار داده شود تا از منحنی شدن چوب جلوگیری کند.   در نظر داشته باشید قبل از اجرای کار بهتر است چوب چند ساعتی از انبار و از        پوشش های در نظر گرفته شده خارج شود تا قبل از شروع به کار، دمای چوب با دمای محیط تطابق پیدا کرده باشد

چوب ترمو نما

استحکام ترمووود

به طور کلی رابطه ای بین مقاومت مکانیکی چوب با تراکم یا چگالی(DENSITY)برقرار است. چوب بعد از تیمار حرارتی دانسته کمتری دارد. به همین دلیل چوب ترمو در مواردی در مقایسه با چوب معمولی از مقاومت کمتری برخوردار است.
در عین حال نسبت وزن به مقاومت و استحکام ممکن است تحت تاثیر تیمار حرارتی نباشد. به خصوص که مقاومت مکانیکی چوب به شدت وابسته به رطوبت کمتر از نقطه اشباع فیبر است.به این علت چوب ترمو به علت رطوبت تعادل کمتر مزیت دارد.