پتەوی و بەهێزی داری تێرمۆ

بەچەشنی گشتی خۆراگری میكانیكی لەگەڵ چڕیی يان (DENSITY)ي دار پەیوەندی هەیە و چڕیي دار لە دوای چارەسەری كردني بە گرما دائەبەزێت. هەربۆیە خۆڕاگریی داری تێرمۆ لەبەراورد لەگەڵ داری سرووشتی كەمتره. هاوكات لەبەراوردی كێش لەگەڵ خۆڕاگری و پتەوی لەوانەیە چارەسەری بە گەرما شوێنەواری بەرچاوی لەسەر دانەنابێت. بەتایبەتی كه خۆڕاگریی میكانیكی دار زۆر بەستراوە بە ئاستی شێی لەخوارەوەی لە خاڵی تێربوونی فیبر. هەربۆیە داری تێرم. داری تێرمۆ لەبەر دارابوونی ئاستی شێی كەمتر لەسەرترە.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest