UTS 19 . UTV 19

فن‌آوری : Thermo D

قابل استفاده در : نمای بیرونی و داخلی

گونه : کاج

نوع پروفیل : فـاق و زبـانه

سایز : 19*92/117

Architect
Location
Year
Photos