پروژه 6

چوب یکی از جذاب ترین موادی است که بشر از ابتدای زندگی بر روی زمین تا همین اواخر از آن بهره برده است . ترمووود هم نوعی چوب هست که در آن سعی شده است ایرادات مربوط به چوب رفع شود و به نوعی می توان گفت به زبان عامیانه نوعی چوب صنعتی است که طی فرایند خاصی تولید میشود.

Architect
Location
Year
Photos