کارخانه ترمو وود

2019 03 11

Susana-Carvalho-Architect

توضیحاتی در رابطه با کارخانه

مازند چوب آریا مازند چوب آریا، اولین و تنها تولید کننده ترمووود استاندارد در ایران، عضویت شرکت مازند چوب آریا در موسسه بین المللی ترمووود فنلاند (ITWA) به عنوان اولین و تنها عضو رسمی ایرانی این موسسه، دلیل دیگریست بر صحت مطالب مذکور و افتخاریست برای ایران زمین

مازند چوب آریا مازند چوب آریا، اولین و تنها تولید کننده ترمووود استاندارد در ایران، عضویت شرکت مازند چوب آریا در موسسه بین المللی ترمووود فنلاند (ITWA) به عنوان اولین و تنها عضو رسمی ایرانی این موسسه، دلیل دیگریست بر صحت مطالب مذکور و افتخاریست برای ایران زمین