SHP 19

– پروفیل ساده یا همان SHP-Size19

پرکاربردترین پروفیل در فضای ساختمان و فضای بیرونی، سایز ۱۹ میباشد که در عرض های مختلف جهت طراحی های گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد همچنین بیشترین مصرف را در بین کلیه پروفیل های ترمو، پروفیل های ضخامت ۱۹ دارند و سهم بیشتری در طرح های اجرایی ترمو دارد به این دلیل است که پروفیل های سایز ۱۹ در بخش اجرایی کمترین محدودیت را دارد و همانطور که اشاره شد ساده ترین روش مصرف ترمو بصورت SHP است.

سایز:

(۹۲-۱۱۰-۱۱۵-۱۱۷-۱۳۵)*۱۹

رنـگ بنـدی SHP 19

این محصول دارای رنگ بندی های مختلفی میباشد و شما میتوانید با توجه به نیاز خود و استفاده از کدهای رنگی به کار رفته روی تصویر رنگ محصول خود را انتخاب و پس از آن جهت انتخاب نوع پایه رنگ ( آب یا روغن ) با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.