پروژه آقای صفی نژاد

سفارش دهنده

جناب صفی نژاد

تاریخ شروع

مکان پروژه

سهروردی، تهران

تاریخ اتمام

محصولات به کار رفته در پروژه

پروفیل SHP در اندازه‌های 140*19 و 19*117 و 42*19

مشخصـات پــروژه

اجرای پروژه چوب نمای ساختمان آقای صفی نژاد از پروژه های موفق گروه مازند چوب آریا است. این پروژه با متراژ ۴۰۰ متر و در محله سهروردی تهران انجام شد.
پروفیل ترمو چوب در اندازه‌های ۱۴۰*۱۹ و ۱۹*۱۱۷ و ۴۲*۱۹ در این پروژه استفاده شده است. تمامی پروفیل های مصرفی در پروژه آقای صفی نژاد از نوع پروفیل SHP است.