پروژه آقای قدیانی

سفارش دهنده

جناب قدیانی

تاریخ شروع

----

مکان پروژه

تهران ، زعفرانیه

تاریخ اتمام

----

محصولات به کار رفته در پروژه

پروفیلهای مصرفی 26*92و42*42و19*117و19*140

مشخصـات پــروژه

این پروژه برای جناب قدیانی جهت ساخت روف گاردن و سونا و فضای داخلی انجام گردیده است.
مکان پروژه تهران – زعفرانیه بوده و محصولات به کار رفته در پروژه، پروفیلهای مصرفی ۲۶*۹۲و۴۲*۴۲و۱۹*۱۱۷و۱۹*۱۴۰ میباشد.